نویسنده = ������������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 121-146

رضا دانشور ثانی؛ ابوالفضل فرح‌بخش