نویسنده = ������������ �������������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تاریخی قالب‌شناسی ضمان در ادبیات فقه و حقوق شیعه

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-150

10.30513/cjd.2020.1120

سید علی جبار گلباغی ماسوله