نویسنده = ���������������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-100

تقی ابراهیمی سالاری؛ سیدمحمد سیدحسینی؛ سیدمهدی نریمانی زمان‌آبادی