نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-74

حسین ناصری مقدم؛ داریوش بخردیان؛ اردوان ارژنگ