نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 163-184

طاهر علی‌محمدی؛ عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ سمیه نوری