نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 139-162

سام محمدی؛ محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی