نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-58

علیرضا فصیحی‌زاده؛ عباس کیانی