نویسنده = ������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-160

محمدجواد ولی‌زاده؛ عباسعلی سلطانی