نویسنده = �������������� ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تناقض‌نمایی قاعدۀ «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن»

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-48

سیدمهدی نریمانی زمان‌آبادی؛ محمدتقی فخلعی


2. سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-100

تقی ابراهیمی سالاری؛ سیدمحمد سیدحسینی؛ سیدمهدی نریمانی زمان‌آبادی