نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-150

عبدالسلام امامی؛ حسین صابری؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان