نویسنده = ���������� ���������������
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-52

سیف‌اله احدی؛ محمدحسن حائری یزدی