نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-122

سعید حبیبا؛ هادی شعبانی کَندسری


2. بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-72

محمدحسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کَندسری؛ یاسر سهرابی