نویسنده = ������������ ���������������������
تعداد مقالات: 1
1. خیار تفلیس و مقایسۀ آن با شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-98

غفار کلهر؛ سیدعزت‌اله عراقی