نویسنده = ��������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-78

یوسف نورائی؛ سیدمجتبی حسین‌نژاد؛ حسین شکریان امیری