نویسنده = سیدمحمدهاشم پورمولا
بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن

دوره 10، شماره 18، مهر 1397، صفحه 151-168

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ محدثه جلیلی‌زاده؛ مرتضی رحیمی