نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-82

حمزه نظرپور؛ علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی