نویسنده = ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-26

محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ سیدمحمدتقی قبولی؛ محمدتقی فخلعی