نویسنده = ����������������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-60

علیرضا فصیحی‌زاده؛ امید حفیظی؛ محمود جلالی؛ مرتضی طبیبی


2. تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-58

علیرضا فصیحی‌زاده؛ عباس کیانی