کلیدواژه‌ها = انتقال طلب
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت‌شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-196

محمدحسن اماموردی


2. انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-24

محسن ایزانلو؛ مهدی عباسی حصوری؛ هادی شعبانی کَندسری