کلیدواژه‌ها = اذن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 215-238

10.30513/cjd.2021.23.1001

محمد صالحی مازندرانی؛ علی جوادیه


2. بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-168

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ محدثه جلیلی‌زاده؛ مرتضی رحیمی


3. وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی)

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-64

سیدمحمدتقی قبولی درافشان