کلیدواژه‌ها = اذن
بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون

دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 215-238

10.30513/cjd.2021.23.1001

محمد صالحی مازندرانی؛ علی جوادیه


بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن

دوره 10، شماره 18، مهر 1397، صفحه 151-168

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ محدثه جلیلی‌زاده؛ مرتضی رحیمی