نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-24

محسن ایزانلو؛ مهدی عباسی حصوری؛ هادی شعبانی کَندسری