نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.283.1071

محمدحسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی