نویسنده = ���������� ���������������� ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-94

سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان