نویسنده = ������������������ ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. وقف مصداق بارز ایقاع مملّک

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-122

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان‌جوی