نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-146

صدیقه‌سادات فقیه؛ حسین ناصری مقدم؛ اصغر ابوالحسنی


2. حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-30

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


3. بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-74

حسین ناصری مقدم؛ داریوش بخردیان؛ اردوان ارژنگ