نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-150

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده