نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-216

غلامرضا یزدانی؛ محسن محبّی؛ محمد امامی


2. بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه‌شده در آن

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 39-60

محمد امامی؛ محمدحسن حائری