کلیدواژه‌ها = مالکیت
تعداد مقالات: 4
1. امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 212-236

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده


2. بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-30

محمدحسن حائری؛ جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی


3. کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-124

محسن جهانگیری؛ محمدحسن امام‌وردی؛ مجید حدادی‌منش


4. تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی