کلیدواژه‌ها = جهت نامشروع
تعداد مقالات: 3
1. پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-264

امین سلیمان کلوانق؛ محمدعلی راغبی؛ احمد مرتاضی


2. نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-88

امین سلیمان کلوانق؛ احمد باقری؛ احمد مرتاضی


3. واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-46

سیدمحمدهادی قبولی دُرافشان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری